TIETOSUOJASELOSTE

Rakennus-Hanka Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rakennus-Hanka Oy (Y-tunnus 2497673-7)
Vihikari 10, 90440 Kempele

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ilpo Vakkuri, ilpo.vakkuri@rakennus-hanka.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Rakennus-Hangan ja sen asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, markkinoinnin tai myynnin kohdentaminen tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavankaltaisissa käyttötarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakassuhteeseen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, 
kehittäminen ja seuranta
 • Asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely
 • Viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kontakti- ja asiakashistorian hallinta
 • Henkilötietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen tai asialliseen yhteyteen liittyvien palveluiden käytöstä sekä viestintään, asiointiin ja muuhun toimintaan liittyvistä tapahtumista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää pääsääntöisesti sisällään seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumero)
 • Asiakkaiden syntymäaika ja henkilötunnus
 • Asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot (esimerkiksi kohdetiedot)
 • Viestinnän ja/tai markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Asiakaskontaktissa syntynyt asiakkuuden hallintatieto (muistiinpanot)
 • Asiakkaan ostamat kohteet
 • Rekisteröidyn itse tallettamat tiedot hänestä itsestään
 • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö (asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat 
lisätiedot, kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet tai muut vastaavat tiedot)

6. Verkkopalveluiden evästeet

Rakennus-Hanka käyttää evästeitä verkkosivuillaan, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat Rakennus-Hangalle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • kävijän IP-osoite
 • kellonaika
 • selaintyyppi
 • käyttöjärjestelmä
 • näytön resoluutio
 • mitä kautta kävijä on tullut sivustolle (hakukone, suora linkki jne.)
 • aiemmat käynnit sivustolla
 • käytetyt sivut

Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rakennus-Hanka voi luovuttaa, siirtää tai jakaa henkilötietoja alihankkijoinaan toimiville kolmansille osapuolille. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat kyseisen rekisterin toiminta-ajatusta (esimerkiksi pankit ja vakuutusyhtiöt).

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjän yksilöityjä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi palvelua ylläpitäville palvelimille tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin tai muuten teknisin keinoin. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

10. Oikeudet rekisterin tietojen tarkastukseen, korjaamiseen ja poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, korjauttaa tai pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot henkilörekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.
Pyynnöt ja suostumuksen peruuttaminen tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle. Pyydettäessä rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä.

11. Tietojen säilytysaika

Vanhentuneita tai tarpeettomia henkilötietoja ei säilytetä. Rakennus-Hanka poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Asiakkuuteen tai muuhun jatkuvaan käyttötarkoitukseen, kuten uutiskirjeen vastaanottoon, liittyvät henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin palvelu on aktiivinen.
Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla (mm. takuuvelvoitteet) tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Rakennus-Hankaa säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

12. Tietosuojaselosteen muutokset

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Tutustu tarkemmin evästekäytäntöömme tästä